Menu:

За Членство


         (1) Кандидатът за член подава молба по образец / попълнен формуляр или на електронната поща на сдружението sdrujenie@gmail.com/ чрез Председателя на сдружението до Управителния съвет, който се произнася с решение на първото си заседание след постъпване на молбата.

         (2) Молбата на юридическите лица следва да е придружена и с документи, които удостоверяват представителната власт на лицето, подписало молбата.

         (3) На членовете се издава документ за членство, утвърден от управителния съвет.

Можете да свалите молбата от тук.

We support Ukraine and condemn war. Push Russian government to act against war. Be brave, vocal and show your support to Ukraine. Follow the latest news HERE